Partneři

Partneři soutěže Silážní liga
 

brand3

P A R T N E R   S O U T Ě Ž E

EMPLA AG spol. s r.o.

Společnost EMPLA spol. s r.o.nabízí komplexní ekologické služby v plném rozsahu. Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií v oblasti ochrany životního prostředí a zdraví. EMPLA AG vlastní moderně vybavené Ekologické laboratoře č. 1110, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Pořádá odborné semináře a kurzy, např. školení BOZP, ISPOP, a další.

brand3

M E D I Á L N Í   P A R T N E R

Profi Press s.r.o.

Vydavatelství ProfiPress s.r.o. je vydavatelstvím odborných časopisů, odborné literatury a specializovaných internetových portálů. Svojí publikační aktivitou zastřešuje obory zemědělské prvovýroby, profesionální zahradnické produkce a floristické tvorby, komunální techniky a alternativních zdrojů energie. Do portfolia vydavatelství patří 15 časopisů a tři odborné časopisy pro veterinární lékaře. Provozuje internetovou televizi, vydává řadu knižních publikací a je mediálním partnerem několika veletrhů u nás i v zahraničí.